skip to Main Content

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Fins ara es venia complint la LOPD per temes de privacitat de dades, llei que a partir d’el 25 de maig de l’any 2018 queda substituïda pel Reglament General de Protecció de dades (RGPD) de la Unió Europea. https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pd

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en www.elm.cat, i no és aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es troben enllaçades per www.elm.cat

Amb això www.elm.cat manifesta el seu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials amb l’Usuari de manera segura mitjançant la protecció de les seves dades personals i garantint el seu dret a la privacitat.

Back To Top