skip to Main Content

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Especialistes en instal·lacions i manteniments de línies de baixa tensió.

Inspecció d’instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió

El vigent Reglament d’Instal·lacions Electrotècniques per a Baixa Tensió (REBT) té per objectiu establir les condicions tècniques i garanties que han de complir les instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministrament en els límits de baixa tensió amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i els béns, assegurar el funcionament normal d’aquestes instal·lacions i contribuir a la fiabilitat tècnica i a la eficiència econòmica de les instal·lacions. Les inspeccions reglamentàries avaluen el compliment d’aquestes exigències. També realitzem inspeccions inicials, periòdiques i per a la certificació.

Instal·lacions en baixa tensió Industrials, comercials, oficines i locals de pública concurrència i enllumenats públics

Manteniment preventiu i correctiu

PERSONAL QUALIFICAT

Treballem amb personal qualificat, homologat i certificat per la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar tots els projectes sense riscos i complint els estàndards de qualitat.

INFORMA’T
SENSE COMPROMÍS

Deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb vosaltres

    * Camps obligatoris

    Back To Top