skip to Main Content

Manteniment industrial

Una bona gestió de manteniment industrial és imprescindible perquè la teva empresa funcioni correctament.

MITJA TENSIÓ

Realitzem instal.lacions i reparacions de línies aèries, línies de mitja tensió subterrànies, instal.lacions de centres de transformació, canalitzacions, instal.lacions d’equips de mesura especifics, arrancadors de motors, bateries de condensadors

BAIXA TENSIÓ

Instal·lacions i reparacions de canalitzacions elèctriques, cablejat, enllumenat de maquinària, electrificacions de maquinària, centralització de comptadors, quadres elèctrics, caixes generals de protecció (C.G.P), fusibles generals, muntants generals, derivacions individuals, manteniment Preventiu i Correctiu.

ZONES ATEX

Realitzem instal.lacions i manteniments en zones Atex “ ATmosphère EXplosible”, es tracta d’instal.lacions en locals amb risc d’incendi o explosió, utilitzant equips i sistemes de protecció Atex, seguint la Directiva 94/9/CE

CLIMA I REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL

Instal.lacions i reparacions de plantes refredadores d’aigua per procesos industrials

PUNTS DE CONNEXIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS

Instal·lació de punts de recàrrega individuals i comuns

EXTINCIÓ D’INCENDIS

Instal.lacions i reparacions de xarxes d’aigua per a BIEs, hidrants exteriors, ruixadors…

AIRE ACONDICIONAT

Instal.lacions i reparacions d’aires condicionats, bombes, compressors, vàlvules, obstruccions, recàrregues de gas, neteja de conductes, termòstats, plaques electròniques

GAS, GLP, GASOIL i BIOMASSA (calefacció)

Instal.lacions i reparacions de tot tipus de circuits de gas (gas natural, calefacció gasoil, calefacció gas propà, calefacció elèctrica, calefacció biomassa, combustible d’origen biològic natural amb residus forestals o agrícoles)

ESCOMESES

Instal.lacions i reparacions d’escomeses, reactives, línies de potència, control, variadors de freqüència, automatització industrial

PERSONAL QUALIFICAT

Treballem amb personal qualificat, homologat i certificat per la Generalitat de Catalunya per a desenvolupar tots els projectes sense riscos i complint els estàndards de qualitat.

INFORMA’T
SENSE COMPROMÍS

Deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb vosaltres

    * Camps obligatoris

    Back To Top