skip to Main Content

Instal·lació, reparació i manteniment elèctric en l’àmbit industrial i comercial.

Especialitzats en instal·lacions de mitja tensió, baixa tensió, manteniment industrial, climatització (calefacció i aire condicionat) i energies renovables.

MANTENIMENT
INDUSTRIAL

Manteniment preventiu i correctiu ajustat a les necessitats específiques de cada client i valorat previament en funció dels costos i rendiments productius, sempre en criteris d’eficiència i sostenibilitat.

Realitzem instal.lacions i manteniments generals en instal.lacions de:

> Mitja Tensió
>
Clima i refrigeració industrial
>
Zones Atex
>
Fontaneria
>
Aire condicionat
>
Extinció d’incendis
>
Escomeses
>
Gas, GLP, gasoil i biomasa
>
Punts de connexió vehícles elèctrics
>
Energies renovables

Un bon manteniment o instal·lació és garantia de bons resultats a la teva empresa. Som especialistes en mantenir les teves instal·lacions vigents a la normativa.

PROJECTES ELÈCTRICS
INDUSTRIALS

Comptem amb una capacitat tècnica i qualitat humana de treballadors, constituint la millor garantia d’èxit, capaç de definir, planificar i executar Projectes Elèctrics Industrials en tot tipus d’empreses, instal.lacions públiques i comercials, prioritzant l’estalvi energètic.

INSTAL·LADORS MITJA TENSIÓ

Som Instal.ladors qualificats en instal.lacions de Mitja Tensió, linies aeries i linies subterrànies. Treballem amb personal qualificat, homologat i certificat per la Generalitat de Catalunya

TERMOGRAFIA ELM

ELM termografia: Una sol.lució ràpida i econòmica de predicció, detecció, avaluació i control d’errades, sense necessitat de parar l’activitat diària, que permeteix reduir costos, consums elevats elèctrics e incendis

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Amb la realització d’estudis dels principals sistemes i equips responsables del consum d’energia podem millorar el consum elèctric de les instal.lacions.

ALTRES SERVEIS

> Instal.lacions públiques
>
Instal.lacions comercials
>
Instal.lacions climatizació en piscines
>
Instal.lacions en locals amb risc d’incendi o explosió
>
Serveis de manteniment
>
Manteniment preventiu/correctiu
>
Assistència tècnica
>
Certificacions i butlletins vigents
> Calendari anual de Serveis Estacionals

NORMATIVA

A ELM ens encarreguem de l’elaboració el projecte tècnic del disseny de la instal·lació, la tramitació de la documentació necessària per a la seva legalització (emissió de butlletins) i posada en servei de les instal·lacions seguint la normativa vigent.

> REBT 842/2002
>
ITC Instruccions Tècniques Complementaries REBT 842/2002
>
Guía Tècnica d’aplicació del REBT
>
RD 223/2008 Reglament sobre línies elèctriques d’alta tensió i les seves ITC
>
Directiva 94/9/CE Aparells i sistemes de protecció per a l’ús en Atmosferes Explosives
>
Reglament instal·lacions de protecció contra incendis

CERTIFICACIONS I BUTLLETINS

El butlletí d’electricitat o certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió (CIBT) és el document que certifica que la nostra instal·lació està en conformitat amb la Normativa Vigent del Reglament de Baixa Tensió REBT 2004, complint amb tots els requisits necessaris per al subministrament elèctric.

Aquest document reflecteix les principals característiques de la instal·lació, com la potència instal·lada i la potència màxima admissible i un plànol de la instal·lació elèctrica amb tots els elements bàsics.

INFORMA’T
SENSE COMPROMÍS

Deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb vosaltres

    * Camps obligatoris

    Una bona instal·lació i un bon manteniment són sinònims imprescindibles
    per una bona producció sense interrupcions.

    Back To Top